Wentylacja mechaniczna czy warto?

Wentylacja grawitacyjna powoduje nawet do 60% strat ciepła w ogólnym bilansie strat ciepła budynku mieszkalnego. Dzięki zastosowaniu centrali z wymiennikiem ciepła (rekuperatorem) jesteśmy w stanie wymiernie zmniejszyć koszty ogrzewania odzyskując do 85% ciepła. Zadaniem centrali wentylacyjnej jest wymiana zużytego powietrza na świeże, przy jednoczesnym odzysku ciepła z powietrza wyciąganego i użyciu tego ciepła do podgrzewu powietrza dostarczanego do domu. Centrala wentylacyjna ma za zadanie utrzymanie komfortu cieplnego oraz odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz budynku.

Co to jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła - rekuperacji ?

Centrala wentylacyjna jest to urządzenie przeznaczone do wymiany powietrza przy jednoczesnym odzysku ciepła z powietrza wyciąganego. Centrale wentylacyjne często nazywanymi rekuperatorami składają się z wentylatorów wyciągającego i nawiewnego, wymiennika  odzyskującego ciepło, filtrów oczyszczających powietrze, obudowy z izolacją oraz automatyki sterowania. Często w budowie urządzenia znajdują się także nagrzewnica, chłodnica, nawilżacz, osuszacz, przepustnice itp.

Dobór centrali wentylacyjnej - rekuperatora

Przy doborze urządzenia musimy być świadomi iż centrale wentylacyjne wykorzystują rożne rodzaje wymienników do odzysku ciepła. Centrale wentylacyjne odzyskują ciepło na wymiennikach obrotowych, krzyżowych oraz przeciwprądowych. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Przy centralach z wymiennikiem krzyżowym jak i przeciwprądowym trzeba zastosować wstępne źródło ciepła jako zabezpieczenie wymiennika przed zamarznięciem. Najczęściej wykorzystywane do tego celu są wstępne nagrzewnice elektryczne lub systemy GWC. Kolejnym minusem jest przesuszanie powietrza wewnętrznego podczas zimy, wilgoć wykrapla się na takich wymiennikach i jest odprowadzana do kanalizacji.

Druga ważną cecha central jest rodzaj wentylatorów użytych w centralach wentylacyjnych. Ponieważ urządzenia pracują cały rok bez przerwy należy wybrać rozwiązania energooszczędne które zapewnią nam niskie koszty eksploatacyjne. Aktualnie proponowane są dwa rodzaje silników AC i EC. Lepszym wyborem są centrale z silnikami EC nieznacznie droższe od central z silnikami AC, jednak w dłuższej perspektywie wydatek na pewno się zwróci ponieważ energochłonność silników AC jest o połowę większa niż silników EC.

Musimy także pamiętać aby dobrze oczyścić powietrze z zanieczyszczeń zewnętrznych takich jak pyłki, kurz itp. Najlepiej aby klasa filtracji nie była niższa niż F5 lub F7. Dodatkowo musimy wybrać urządzenie które będzie proste w obsłudze np. poprzez zewnętrzny panel sterowania znajdujący się z dala od centrali.

Najczęstszy wybór naszych klientów

W domach jak i mieszkaniach najczęściej używane są centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym. Urządzenia tego typu mają przede wszystkim odzysk na poziomie około 85%, nie zamarzają podczas eksploatacji nawet w najzimniejsze dni. Dodatkowymi zaletami ”obrotówek” jest brak dodatkowego systemu odprowadzającego skropliny oraz brak konieczności korzystania z wstępnej nagrzewnicy elektrycznej.

Oferujemy profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie systemów wentylacji.
Proponujemy kompletne systemy wentylacyjne od projektu po montaż i uruchomienie.
Montujemy małe systemy rekuperacji, a także duże, zaawansowane układy o dużej wydajności dla biur, hoteli, powierzchni handlowych i fabryk.

Działamy w oparciu o systemy wentylacyjne tylko sprawdzonych marek: Komfovent, Vents, VTS, Venture, Mercor.